http://poniatowski.pl.tl
Autorski Serwis Informacyjny Jana Poniatowskiego

Odpust

Lipy k. Lubawy

50-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Lipskiej"Drodzy bracia duchowni, osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Od wieków wierni licznie pielgrzymują do Matki Bożej z Lip k. Lubawy, aby w tym sanktuarium razem z Maryją przez Jezusa Chrystusa powierzyć Bogu wszystkie swoje sprawy. Kult Matki Bożej Lipskiej zatacza coraz szersze kręgi i znacznie przekracza granice diecezji toruńskiej, a wiernych otwiera na słowo Boga, przynagla do nawrócenia, prowadzi do sakramentów oraz umacnia w chrześcijańskim życiu. Każdego roku do Lip przybywają małżonkowie, całe rodziny, dzieci i młodzież, starsi, chorzy, samotni i potrzebujący! Wszyscy spieszą ze swoimi intencjami do troskliwej i wrażliwej Matki, by otworzyć się i doświadczyć miłości Boga!

W tym roku mija 50 lat od ukoronowania papieskimi koronami figury Matki Bożej z Lip. Ceremonii koronacji dokonał przed laty Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, a towarzyszył mu m.in. bp Kazimierz Józef Kowalski, biskup chełmiński. Bardzo podniośle i radośnie świętowano również 25. lecie koronacji, którym przewodniczył kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

W tym roku dopisujemy nową jubileuszową kartę, a przede wszystkim chcemy po raz kolejny wyrazić naszą miłość i zaufanie do Matki Bożej. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam duchownych, osoby konsekrowane i wiernych świeckich na 50-lecie koronacji figury Matki Bożej do Sanktuarium w Lipach-Lubawie. Sumie odpustowej 2 lipca o godz. 10.30 przewodniczyć będzie oraz wygłosi homilię abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Jeszcze raz zapraszam do wspólnego świętowania, by razem z Maryją wyśpiewać radosny hymn Wielbi dusza moja Pana!
" - zwrócił się biskup toruński Wiesław Śmiegiel.Autor serwisu:

j.poniatowski@live.com